OVER ONS

Het Fries Project Orkest

 

Het orkest is in 2009 opgericht door musicus en componist Frans Vermeerssen samen met een aantal Friese amateurmusici.

Naast de klassieke amateurorkesten en bigbands bleek er behoefte aan een orkest dat buiten de gebaande paden wil treden.

Begonnen als orkest voor gevorderde amateurs met verschillende achtergronden (jazz, klassiek, pop, wereldmuziek) namen later ook professionele musici deel.

Een vruchtbare kruisbestuiving, zowel muzikaal inhoudelijk als sociaal cultureel!

Nieuwe tijd, nieuw orkest, het FPO staat voor:

Projectmatig werken, ontmoetingen creëren tussen amateurmuzikanten en profs, samenwerkingsverbanden aangaan met andere kunstdisciplines, initiëren frisse muzikale impulsen.

Muurtjes tussen de stijlen slechten

Het FPO richt zich niet uitsluitend op jazz, pop, klassiek of wereldmuziek maar op een mengvorm van stijlen en culturen.

Creativiteit bevorderen

Voor het ontwikkelen van de fantasie en creativiteit wordt er naast het spelen van geheel uitgewerkte arrangementen ook gewerkt aan improvisatie.

Originele muziek maken

Het FPO wil originele muziek maken en geen bij de uitgeverij bestelde standaardwerken vertolken.

Ongebruikelijke bezettingen nastreven

Er wordt niet gewerkt met standaardbezettingen. Elk project kent zijn eigen unieke bezetting.

GA NAAR PROJECTEN